Servisni telefoni

Policija...............122                                                      BIHAMK..........1282
Hitna pomoć.......124                                                     Sarajevo taxi .....1515
Vatrogasci..........123                                                     Eko telefon...230-000
Tačno vrijeme.....125                                                    Crveni taxi....760-600
PTT kvarovi......1272                                                     Žuti taxi........663-555
Tel. informacije........1182                                              Autobuska....213-100
Najava buđenja.......1401                                              Aerodrom.....289-100
EMS - brza pošta....1417                                               GRAS...........293-333    
Želj. stanica...655-330                                                   SOS telefon...221-886       
Sarajevo gas......272-980                                              Vodovod...........220-435
Elektroprivreda..751-000


Tramvaji

1...........Željeznička stanica-Baščaršija
2...........Čengič Vila-Baščaršija
3...........Ilidža-Baščaršija
4...........Ilidža-Željeznička stanica
5...........Nedžarići-Baščaršija
6...........Ilidža-Skenderija
 
Autobusi
 
27a........Ilidža-Sokolovići                                            35..........Sutjeska -Bakići
27b........Ilidža-Hrasnica                                              21..........Sutjeska-Vogošća
28..........Ilidža-Rakovica-Kobiljača                               22..........Sutjeska-lijaš-Lješevo
30..........Ilidža-Hadžići                                                 31..........Nedžarići-Dobrinja
32..........Ilidža-Butmir                                                 46..........Nedžarić-Vlakovo
33..........Ilidža-Tarčin-Vukovci                                    20..........Park-Jagomir
14..........Dom Armije-Podhrastovi                              20a........Park-Jezero
16..........Dom Armije-Bare                                         20b.......Park-Šip
16b........Dom Armije-Koševsko Brdo                         18.........Drvenija-Pofalići
17..........Dom Armije-Breka                                        41.........Drvenija-Velešići
15..........Želj.stanica-Buča potok                                22a.......Stup-Vogošća
23..........Želj.stanica-Rajlovac                                    26.........Stup -Dobroševići
23a........Želj.stanica-Reljevo dom                              23c.......Otoka-Buljakov potok
34..........Želj.stanica-Kiseljak                                      42.........Otoka-Dobrinja
37.........Grbavica-Lukavica-Ilidža
 
 

Pretraži dućane

Baš dućani

Booking.comNajnoviji dućani

Najbolje ocjenjeni dućani

Dućani sa najviše recenzija

Popularni dućani