Važni objekti (12)

Njena gradnja počela je u drugoj polovini 16. stoljeća, dvije decenije po dolasku  Jevreja sefarda, nakon njihovog izgona iz Španije. Danas je to Muzej Jevreja koji čuva svjedočanstva o njihovom dolasku i životu u Bosni i Hercegovini i holokaustu što su ga doživjeli u Drugom svjetskom ratu. Ipak, najznačajniji jevrejski kulturni spomenik i dokument,  Sarajevska Hagada, nalazi se u zbirci Zemaljskog muzeja u Sarajevu.

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 59, Sarajevo, 71000, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 229-666

Petak, 31 Mart 2017 15:53

Aškenaška sinagoga

Autor

Nema pouzdanog podataka kada je crkva sagrađena, jer se prvi put spominje 1539. godine. Izvjesno je da je među najstarijim sakralnim objektima na ovim prostorima. Crkva je izuzetan arhitektonski spomenik, a njena je unutrašnjost riznica izvanrednih primjeraka drvoklesarskog umijeća i ikonopisne umjetnosti. Zanimljivost tlocrtnog rješenja, gdje je širina veća od dužine, te inventar, a posebno ikonastas iz 1734. i zbirka starih ikona, te muzej, koga je 1889. godine uredio klisar crkve Jeftan Despić, predstavljaju posebno izuzetno značajan objekat našeg naslijeđa.

Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 59, Sarajevo, 71000, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 571-065

Petak, 31 Mart 2017 15:51

Stara pravoslavna crkva

Autor

Saborna crkva u Sarajevu jedan je od  najvećih pravoslavnih hramova na Balkanu. Crkva se nalazi u samom centru grada, pored Ekonomskog fakulteta, s desne strane rijeke Miljacke. Prije rata, u njoj je bilo sjedište Mitropolije Dabrobosanske. Odluka o njenoj izgradnji donijeta je na  početku 1859. godine, a sama gradnja  započeta je 1863. i trajala je 11 godina. Radovi su završeni 1. maja 1974. godine. Osvećenje završene crkve izvršio je  mitropolit dabrobosanski Pajsije godine 1972. Dozvolu za izgradnju crkve izdao je sultan Abdul Aziz da bi ublažio kritike iz  Evrope zbog vjerske netrpeljivosti. Sama crkva je izgrađena od dobrovoljnih  priloga građana Sarajeva i okolnih mjesta, kao i dubrovačkih, beogradskih, trstanskih i bečkih trgovaca. Postoji zapis da je i sam Sultan bio jedan od onih koji su dali svoj prilog. Današnji izgled crkve malo se razlikuje od prvobitnog. Saborna crkva je građena od kamena. U osnovi je trobrodna bazilka kombinovana sa upisanim krstom i ima pet kupola. Crkva je duga 37 m , široka 22.5 m.Visina zidova je 15.5 m, srednje kupole 34 m, a malih 20 m.Prvobitno je bila prekrivena olovnim krovom, ali su u vrijeme Prvog svjetskog rata Austrijanci skinuli olovo, uključujući zvona i pokrili crkvu limom. Nakon toga je 1921. godine izvršena prva rekonstrukcija. Tada je u crkvu uvedena električna energija i tadasu postavljena nova zvona težine 2.800 kg, 1.600 kg i 750 kg, te bakarni krov. Urađena je i unutrašnja adaptacija objekta. 1873. arhimandrit Sava Kostanović je iz Rusije donio ikone za ikonostas i one se i danas nalaze u crkvi. Oltar, kao i prostor ispred njega, uzdignut je u odnosu na ostatak crkve za tri stepenika.Uz zidove crkve nalaze se drvene stolice. Na oltaru se nalaze tri kubeta, a u ostatku crkve su još pet  većih. Uz desni stub smješten je pozlaćeni tron za mitropolita. Unutrašnji zidovi ukrašeni su je ornamentalnom slikanom dekoracijom. Lukovi, svodovi i apsida crkve takođe su ukrašeni ornamentikom.U toku ratnih dejstava crkva nije oštećena. Međutim, zbog godina koje su prošle, vanjska rekonstrukcija je, ipak, nakon rata obavljena i to donacijom Grčke Republike. Također, u godinama poslije rata, srska pravoslavna crkva pokušava da vrati u posjed zgradu Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, prostor koji je prije pripadao Sabornoj crkvi. Spor je još uvijek u toku.

Adresa: Zelenih beretki 1, Sarajevo, 71000, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 269-261

Petak, 31 Mart 2017 15:49

Saborna crkva

Autor

Projekat za izgradnju Katedrale uradio je Josip Vancaš, kombinujući elemente romanike i gotike, te je tako stvorio sintezu po kojoj se ovaj objekat izdvaja od ostalih te vrste. Po tom projektu urađen je i dio enterijera. Izgradnja objekta je započela 1884. godine, a 1889. godine objekat je završen i predat na upotrebu sarajevskoj gradskoj  općini. Svojim izgledom je slična katedrali Notre Dame u Dijonu. Katedrala ima tri kule, a srednja završava polukružnom elipsom. Crkvena rozeta je na ulaznoj fasadi iznad bogato dekorisanog ulaza, koji je obogaćen sa precizno obojenim staklenim prozorom. Bečki skulptor A. Hausman je napravio kipove koji stoje na ulaznoj fasadi. Potpore Svete Triniti je napravio zagrebački skulptor Dragan Morak, a rezbario Ivan Novotni u portalskoj zabati.  a sada je napravljena od dva tipa kamena: žutog čvrstog kamena i crvenkastog krečnog kamena. Obojeni stakleni prozori su napravljeni po dizajnu arhitekta Pl.Vancaša u Insbruku i  Beču. Katedralu je orginalno dekorisao bojom Josip Volini i Ivan Betiz, kao i Aleksandar  Maksmilian Sajc i njegov sin Ludovic koji je radio farbanje u Štrosmajrovoj katedrali u Đakovu 1875. Ludovic Sajc je oslikao osam cilindričnih portreta sa prsima crkvenih učitelja,koji su ujedno i najpreciznije oslikani dijelovi ove crkve.Statue je modelirao Dragan Morak, a rezbario Ivan Novotoni. Portret nadbiskupa Stadlera, koji se nalazi iznad njegovog groba, djeloje Marina Studina. Za vrijeme rekonstrukcije katedrale 1929. godine drugi sloj ukrašavanja radile su slikarske firme iz Stutgarda. Ovaj sloj, baš kao i dijelovi orginalnihcrteža, su uklonjeni za vrijeme rekonstrukcije crkve u periodu od 1987. do 1989, kada je slikar Ante Martinović napravio kopije velikog zida rađenog u uljanoj tehnici u razmjeri 1:1 i fiksirao ga na vrh oštećenog orginala.Na ulaznoj strani katedrale se nalaze dva tornja-jedan sa zvonom i drugi sa pet manjih zvona. Katedrala može primiti 1200 ljudi.

Adresa: Trg Fra Grge Martića 2, Sarajevo, 71000, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 210-281

Petak, 31 Mart 2017 15:47

Sarajevska katedrala

Autor

Sebilj ili Sebil je arapska riječ u značenju "put", ali kao termin označava dobrotvornu, vrlo staru instituciju, fontanu posebnog oblika na kojoj sebiljdžija tasom zahvata vodu iz korita i besplatno napaja žedne. Sebilj na Baščaršiji je jedini objekat te vrste u Sarajevu. Izgrađen je 1891. godine, vjerovatno po projektu Josipa Vancaša. Sebilj, kojeg je 1754. godine podigao bosanski vezir Mehmed-paša Kukavica, izgorio je u požaru 1852. godine, a nalazio se nešto niže od današnjeg. 

 

 

Petak, 31 Mart 2017 15:45

Sebilj

Autor

Gazi Husref-begov Bezistan je kao  vakufski objekat sagrađen oko 1540.godine. Proteže se duž Gazi Husref-begove ulice u dužini od 109 m, gdje se licem ove zgrade niže dućan za dućanom. Iz ove ulice u unutrašnjost Bezistana vode dva velika, svodovima natkrivena, ulaza, te po jedan iz ulice Ferhadije i Branilaca Sarajeva . Bezistan je veoma masivna kamena građevina bazilikalnog tipa kod koje je središnji dio unutrašnjeg prostora natkriven izduženim bačvastim svodom. Duž centralnog prostora se, sa obje strane, niže ukupno 70 dućana, smještenih u bačvasto zasvođene prostorije, okomito orjentisane u odnosu na centralni hodnik Oskudno dnevnosvjetlo u centralni prostor dolazi sa prozora koji su smješteni u niz luneta ispod samog svoda, te unutrašnjost mora da bude konstantno osvjetljena električnom rasvjetom projektovanom tako da prostor svoda avnomjerno, poput zvjezdica, popunjavaju mala rasvjetna  tijela. Središnji zasvođeni prostor na zapadnoj strani građevine nekada je služio kao veza sa avlijom Gazi Husref-begovog Tašli hana, koji je bio sastavni dio ovog trgovačkog kompleksa

Adresa: Gazi Husrev-begova, Sarajevo, 71000, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 532-144

Petak, 31 Mart 2017 15:43

Gazi Husrev-begov Bezistan

Autor

Gradska vijećnica se nalazi u Sarajevu, nedaleko od Baščaršije, na Mustaj-pašinom mejdanu i predstavlja najljepši i najreprezentativniji objekat iz austro-ugarskog perioda, građen u pseudo-maurskom stilu. U ovom stilu građena je većina objekata što ih je u Sarajevu ostavila Austro-Ugarska vlast i on predstavlja sinonim za austro-ugarski period. Prvi projekat je uradio Karl Paržik, ma kako se ovaj nije svidio ministru Benjaminu Kalaju, izrada novog je povjerena Alexandru Witeku. Kao uzor u izradi ovog projekta poslužila mu je džamija Hasana II, te je zbog toga dva puta odlaziou Kairo. Kako je Witek , navodno, upravo zbog ovog projekta, umno obolio i izvršio samoubistvo,završetak njegovog projekta je povjeren 1894. godine Ćirilu M. Ivekoviću. Uporedo sa izradomi razradom projekta tekla je i izgradnja objekta od 1892. do 1894. godine. Objekat gradske vijećnice zvanično je predat na upotrebu 1896. godine.Za vrijeme srpske opsade Sarajeva, od1992. do1995. godine, Vijećnica je bila više puta granatirana od strane prvo JNA, a onda i VRS-a. Po nekim izvorima u direktnim granatiranjima Vijećnice koristile su se fosforne bombe, specifičnim visokim temperaturama gorenja pri ekploziji.Dana 25.na 26. avgust 1992. godine zapaljena je zgrada Vijećnice, a u vatrenoj stihiji je nestao  katalog Nacionalne i Univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, tj. oko 80 posto knjižnog fonda i dokumenata koji svjedoče o historiji BiH.Unutrašnjost Vijećnice je gotovo potpuno uništena u požaru koji je uslijedio nakon granatiranja. Rekonstrukcija Vijećnice započeta je 1996. godine, a svečano otvorenje obnovljene Vijećnice desilo se 9. maja 2014. godine, na Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom.  

Adresa: Zmaja od Bosne 8b,, Sarajevo, 71000, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 275-300

Petak, 31 Mart 2017 15:40

Gradska vijećnica

Autor

Isa-begov hamam, poznat i kao Carev hamam, je najstarija javna banja u Sarajevu koju je dao izgraditi treći beg Osmanlijske pokrajine Bosne i glavni osnivač Sarajeva i Novog Pazara, Isa-beg Ishaković. Podignut je u neposrednoj blizini Careve džamije. Hamam se spominjeveć 1462. godine. Vremenom je zgrada hamama oštećena, a potpuno je srušena 1889. godine. Banja je ponovo sagrađena 1891. po nacrtu arhitekte Josipa Vancaša. Jedan dio zgrade je urađen po uzoru na stari hamam, dok je drugi dio moderno kupatilo zapadnog tipa. Za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini zgrada hamama je teško oštećena granatama, te mu prijeti opasnost potpunog propadanja, jer nisu preduzeti nikakvi sanacioni zahvati poslije rata. Nakon mnogo godina zanemarivanja, Isa-begov hamam u Sarajevu, u cjelini je renoviran i otvoren za javnost. S obzirom na to da je to vakufski objekat, registrovan kao vjerska zadužbina i ne može biti prodat. Ali zato se može izdati. Koncesiju da upravlja hamamom narednih 25 godina dobio je turski par, Bahar i Serdar Sipahi, inače porijeklom iz Bosne i Hercegovine. 

Adresa: Bistrik 1, Sarajevo, 71000, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 570-050

Petak, 31 Mart 2017 15:39

Isa-begov hamam

Autor

Sarajevska sahat-kula je jedna od najviših, a zbog svoje vitkosti, jedna i od najljepših u Bosni i Hercegovini. Sagrađena je u 17. vijeku, a obnavljana je poslije požara 1697. godine, kao i 1762. Poslije austro-ugarske okupacije dograđene su gornje zone objekta, a sahat su donijeli sarajevski trgovci iz Londona. Graditelj kule je Gazi Husref-beg. Kula i danas pokazuje vrijeme „a la turca“.

Adresa: Mudželiti Veliki, Sarajevo, 71000, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 62 626 626

 
 
Petak, 31 Mart 2017 15:35

Sahat-kula

Autor

Gazi Husref-begova Medresa je najstarija odgojno-obrazovna institucija u Bosni i Hercegovini, i jedna od rijetkih u svijetu, koja u kontinuitetu radi oko 470 godina. Osnovana je 26. redžeba 943. godine po Hidžri (8. januara 1537. godine po gregorijanskom kalendaru). Njen osnivač je unuk turskog sultana Bajazida II, najznamenitiji namjesnik i dobrotvor Bosne, Gazi Husref-beg, čija vakufnama čini trajnu organizacijsku i programsku osnovu rada ove škole. Zahvaljujući vakifovoj mudroj i dalekovidoj oporuci iz navedene vakufname da se u školi, pored  duhovnih i tradicionalnih znanosti, izučava "i drugo što bude potrebno s obzirom a običaj i mjesto",Gazi Husref-begova Medresa je cijelo vrijeme svoga postojanja bila u punom znanstveno-pedagoškom dosluhu s prilikama i vremenom u kojem je djelovala. Gazi Husref-begovu Medresu završilo je više hiljada bošnjačkih alima, imama, hatiba, muallima, muftija, hafiza, ali i renomiranih filozofa, umjetnika i znanstvenika.Gazi Husref-begova Medresa danas djeluje kao srednja stručna škola. Školovanje traje četiri godine. Nastava se izvodi na bosanskom jeziku, po Nastavnom planu i programu koji donosi Rijaset Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, a odobrava Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo. Svršenici Gazi Husref-begove Medrese mogu nastaviti školovanje na bilo kojem fakultetu u Bosni i Hercegovinii na mnogim fakultetima u inozemstvu, posebno u islamkom svijetu. Medresa je škola internatskog tipa i, u pravilu,svi redovni učenici stanuju u internatuTo njezinim učenicima i učenicama, pored redovne nastave, omogućava raznovrsne vannastavne aktivnosti kroz različite sekcije, klubove i kružoke. Posebno su se na tom planu afirmirali horska sekcija, koja ima desetak snimljenih audio i videokaseta ilahija i kasida, te list Zemzem koji kontinuiranoizlazi od 1968. godine. Gazi Husref-begova Medresa djeluje kao jedinstvena škola, sa muškim i ženskim odjeljenjima.

Adresa: Sarači, Sarajevo, 71000, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 534 888

Petak, 31 Mart 2017 15:33

Gazi Husrev begova medresa

Autor

Pretraži dućane

Baš dućani

Booking.comNajnoviji dućani

Najbolje ocjenjeni dućani

Dućani sa najviše recenzija

Popularni dućani