Servisni telefoni

Policija...............122                                                      BIHAMK..........1282
Hitna pomoć.......124                                                     Sarajevo taxi .....1515
Vatrogasci..........123                                                     Eko telefon...230-000
Tačno vrijeme.....125                                                    Crveni taxi....760-600
PTT kvarovi......1272                                                     Žuti taxi........663-555
Tel. informacije........1182                                              Autobuska....213-100
Najava buđenja.......1401                                              Aerodrom.....289-100
EMS - brza pošta....1417                                               GRAS...........293-333    
Želj. stanica...655-330                                                   SOS telefon...221-886       
Sarajevo gas......272-980                                              Vodovod...........220-435
Elektroprivreda..751-000


Tramvaji

1...........Željeznička stanica-Baščaršija
2...........Čengič Vila-Baščaršija
3...........Ilidža-Baščaršija
4...........Ilidža-Željeznička stanica
5...........Nedžarići-Baščaršija
6...........Ilidža-Skenderija
 
Autobusi
 
27a........Ilidža-Sokolovići                                            35..........Sutjeska -Bakići
27b........Ilidža-Hrasnica                                              21..........Sutjeska-Vogošća
28..........Ilidža-Rakovica-Kobiljača                               22..........Sutjeska-lijaš-Lješevo
30..........Ilidža-Hadžići                                                 31..........Nedžarići-Dobrinja
32..........Ilidža-Butmir                                                 46..........Nedžarić-Vlakovo
33..........Ilidža-Tarčin-Vukovci                                    20..........Park-Jagomir
14..........Dom Armije-Podhrastovi                              20a........Park-Jezero
16..........Dom Armije-Bare                                         20b.......Park-Šip
16b........Dom Armije-Koševsko Brdo                         18.........Drvenija-Pofalići
17..........Dom Armije-Breka                                        41.........Drvenija-Velešići
15..........Želj.stanica-Buča potok                                22a.......Stup-Vogošća
23..........Želj.stanica-Rajlovac                                    26.........Stup -Dobroševići
23a........Želj.stanica-Reljevo dom                              23c.......Otoka-Buljakov potok
34..........Želj.stanica-Kiseljak                                      42.........Otoka-Dobrinja
37.........Grbavica-Lukavica-Ilidža
 
 

Pretraži dućane

Booking.com

Baš dućani

Izdvojeni proizvodi

 

Najnoviji dućani

Najbolje ocjenjeni dućani

Dućani sa najviše recenzija

Popularni dućani

Articles View Hits
4369076

We have 76 guests and no members online

Tagovi

Baščaršija, Sarajevo, Bosna, Hercegovina, Filigrani, Kazandžije, Zanati, Turizam, Hotel,  Ćilimi, Sarači, Abadžije, Arakijadžije, Graveri, Zlatari, Obućari, Papudžije, Krojači, Limari, Oštrači, Kaligrafi, Kazazi, Tašnari, Užari, Vezilje