Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/mreza/public_html/bascarsija/templates/ja_directory/html/com_k2/directory/category.php on line 59

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/mreza/public_html/bascarsija/templates/ja_directory/html/com_k2/directory/category.php on line 59

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/mreza/public_html/bascarsija/templates/ja_directory/html/com_k2/directory/category.php on line 59

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/mreza/public_html/bascarsija/templates/ja_directory/html/com_k2/directory/category.php on line 59

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/mreza/public_html/bascarsija/templates/ja_directory/html/com_k2/directory/category.php on line 59

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/mreza/public_html/bascarsija/templates/ja_directory/html/com_k2/directory/category.php on line 59

Baščaršija

Gazi Husref-begova Medresa je najstarija odgojno-obrazovna institucija u Bosni i Hercegovini, i jedna od rijetkih u svijetu, koja u kontinuitetu radi oko 470 godina. Osnovana je 26. redžeba 943. godine po Hidžri (8. januara 1537. godine po gregorijanskom kalendaru). Njen osnivač je unuk turskog sultana Bajazida II, najznamenitiji namjesnik i dobrotvor Bosne, Gazi Husref-beg, čija vakufnama čini trajnu organizacijsku i programsku osnovu rada ove škole. Zahvaljujući vakifovoj mudroj i dalekovidoj oporuci iz navedene vakufname da se u školi, pored  duhovnih i tradicionalnih znanosti, izučava "i drugo što bude potrebno s obzirom a običaj i mjesto",Gazi Husref-begova Medresa je cijelo vrijeme svoga postojanja bila u punom znanstveno-pedagoškom dosluhu s prilikama i vremenom u kojem je djelovala. Gazi Husref-begovu Medresu završilo je više hiljada bošnjačkih alima, imama, hatiba, muallima, muftija, hafiza, ali i renomiranih filozofa, umjetnika i znanstvenika.Gazi Husref-begova Medresa danas djeluje kao srednja stručna škola. Školovanje traje četiri godine. Nastava se izvodi na bosanskom jeziku, po Nastavnom planu i programu koji donosi Rijaset Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, a odobrava Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo. Svršenici Gazi Husref-begove Medrese mogu nastaviti školovanje na bilo kojem fakultetu u Bosni i Hercegovinii na mnogim fakultetima u inozemstvu, posebno u islamkom svijetu. Medresa je škola internatskog tipa i, u pravilu,svi redovni učenici stanuju u internatuTo njezinim učenicima i učenicama, pored redovne nastave, omogućava raznovrsne vannastavne aktivnosti kroz različite sekcije, klubove i kružoke. Posebno su se na tom planu afirmirali horska sekcija, koja ima desetak snimljenih audio i videokaseta ilahija i kasida, te list Zemzem koji kontinuiranoizlazi od 1968. godine. Gazi Husref-begova Medresa djeluje kao jedinstvena škola, sa muškim i ženskim odjeljenjima.

Adresa: Sarači, Sarajevo, 71000, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 534 888

petak, 31 Mart 2017 15:33

Gazi Husrev begova medresa

Autor

Sarajevska sahat-kula je jedna od najviših, a zbog svoje vitkosti, jedna i od najljepših u Bosni i Hercegovini. Sagrađena je u 17. vijeku, a obnavljana je poslije požara 1697. godine, kao i 1762. Poslije austro-ugarske okupacije dograđene su gornje zone objekta, a sahat su donijeli sarajevski trgovci iz Londona. Graditelj kule je Gazi Husref-beg. Kula i danas pokazuje vrijeme „a la turca“.

Adresa: Mudželiti Veliki, Sarajevo, 71000, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 62 626 626

 
 
petak, 31 Mart 2017 15:35

Sahat-kula

Autor

Projekat za izgradnju Katedrale uradio je Josip Vancaš, kombinujući elemente romanike i gotike, te je tako stvorio sintezu po kojoj se ovaj objekat izdvaja od ostalih te vrste. Po tom projektu urađen je i dio enterijera. Izgradnja objekta je započela 1884. godine, a 1889. godine objekat je završen i predat na upotrebu sarajevskoj gradskoj  općini. Svojim izgledom je slična katedrali Notre Dame u Dijonu. Katedrala ima tri kule, a srednja završava polukružnom elipsom. Crkvena rozeta je na ulaznoj fasadi iznad bogato dekorisanog ulaza, koji je obogaćen sa precizno obojenim staklenim prozorom. Bečki skulptor A. Hausman je napravio kipove koji stoje na ulaznoj fasadi. Potpore Svete Triniti je napravio zagrebački skulptor Dragan Morak, a rezbario Ivan Novotni u portalskoj zabati.  a sada je napravljena od dva tipa kamena: žutog čvrstog kamena i crvenkastog krečnog kamena. Obojeni stakleni prozori su napravljeni po dizajnu arhitekta Pl.Vancaša u Insbruku i  Beču. Katedralu je orginalno dekorisao bojom Josip Volini i Ivan Betiz, kao i Aleksandar  Maksmilian Sajc i njegov sin Ludovic koji je radio farbanje u Štrosmajrovoj katedrali u Đakovu 1875. Ludovic Sajc je oslikao osam cilindričnih portreta sa prsima crkvenih učitelja,koji su ujedno i najpreciznije oslikani dijelovi ove crkve.Statue je modelirao Dragan Morak, a rezbario Ivan Novotoni. Portret nadbiskupa Stadlera, koji se nalazi iznad njegovog groba, djeloje Marina Studina. Za vrijeme rekonstrukcije katedrale 1929. godine drugi sloj ukrašavanja radile su slikarske firme iz Stutgarda. Ovaj sloj, baš kao i dijelovi orginalnihcrteža, su uklonjeni za vrijeme rekonstrukcije crkve u periodu od 1987. do 1989, kada je slikar Ante Martinović napravio kopije velikog zida rađenog u uljanoj tehnici u razmjeri 1:1 i fiksirao ga na vrh oštećenog orginala.Na ulaznoj strani katedrale se nalaze dva tornja-jedan sa zvonom i drugi sa pet manjih zvona. Katedrala može primiti 1200 ljudi.

Adresa: Trg Fra Grge Martića 2, Sarajevo, 71000, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 210-281

petak, 31 Mart 2017 15:47

Sarajevska katedrala

Autor

Begova džamija, također znana i kao Gazi Husref-begova džamija, izgrađena je 1530. godine u Sarajevu. Smatra se jednom od ajvažnijih džamija u Bosni i Hercegovini, ali i na Balkanu. Džamiju je sagradio arhitekta Ajem Esir, ali pod patronažom Gazi Husref-bega. žamija je četvrtastog oblika, a kupola je visoka 26 m. U kompleksu džamije se nalazi šadrvan, sahat-kula, kamena ograda, te nekoliko turbeta.Nedaleko od džamije je i medresa koja se, također, smatra dijelom tog kompleksa. U 16. stoljeću, kad je izgrađena, Begova žamija je redstavljala objekat od izuzetne važnosti za budući urbani razvoj Sarajeva.

Adresa: Sarači, Sarajevo
Telefon: +387 33 532-144

 
 

petak, 31 Mart 2017 15:20

Gazi Husrev-begova džamija

Autor

Sebilj ili Sebil je arapska riječ u značenju "put", ali kao termin označava dobrotvornu, vrlo staru instituciju, fontanu posebnog oblika na kojoj sebiljdžija tasom zahvata vodu iz korita i besplatno napaja žedne. Sebilj na Baščaršiji je jedini objekat te vrste u Sarajevu. Izgrađen je 1891. godine, vjerovatno po projektu Josipa Vancaša. Sebilj, kojeg je 1754. godine podigao bosanski vezir Mehmed-paša Kukavica, izgorio je u požaru 1852. godine, a nalazio se nešto niže od današnjeg. 

 

 

petak, 31 Mart 2017 15:45

Sebilj

Autor

Careva džamija je jedna od prvih džamija izgrađenih u Bosni i Hercegovini, te prva u Sarajevu. Izgrađena je 1462.godine, anjenu izgradnju je finansirao i omogućio osnivač grada Sarajeva Isa-beg Ishaković. Međutim, ova džamija je izgorila 1480. godine, kada  je despot Vuk Grgurević provalio sa vojskom iz  Jajca i popalio Sarajevo. Na istom mjestu se ponovo gradi džamija (po mišljenju jednih iz temelja, a po mišljenju drugih samo kupola žamije je bila izgorila, tako da je samo ona ponovo građena) i u  današnjem obliku izgrađena je 1566. godine, a  njenu gradnju finansirao je Sulejman Veličanstveni. U to doba glavni arhitekta Carevine bio je mimar Sinan, a smatra se da je gradnju ove džamije realizovao jedan od njegovih učenika ili saradnika. To je centralni tip džamije sa trostranim trijemom. Pošto je džamija u  doba molitve (naročito petkom) morala primiti veliki broj vjernika, stavljeni su trijemovi sa sve tri strane, s tim što su dva pobočna 1847. godine zazidana i pretvorena u tetime (pobočne prostorije). Prvobitna centralna kupola džamije je imala oblik eliptičnog presijeka, ali nakon obnove poslije požara kupola je izgrađena u obliku polukruga u presijeku, tipično za klasični period osmanske arhitekture. Tokom konzervatorskih radova krajem prošlog vijeka (1980. ili 1990.) otkrivena su i parcijalno restauirana četiri sloja zidne dekoracije i to iz 16,18. i početka 19. vijeka.Osmokutna munara, čije je šerefe pokriveno stalaktitima, predstavlja jednu od najljepših starih munara u Bosni i Hercegovini. Vrijedni nadgrobni spomenici, nastali u razdoblju od 15. do 19. vijeka, nalaze se u groblju iza džamije. Za nekoliko arhaičnih nišana iza mihraba pretpostavlja se da označavaju grob osnivača Sarajeva Isa-bega Ishakovića. Godine 1912. arhitekta Karl Paržik je, poštujući modul, a oristeći elemente koji su viđani u izgradnji bosanskih kuća, projektovao gradu Ulema Medžlisa i uspješno je ukomponovao u cjelinu sa  Carevom džamijom.

Adresa:  Obala Isa-bega Ishakovića, Sarajevo, 71000, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 532-144

 
 
petak, 31 Mart 2017 15:31

Careva džamija

Autor

Pretraži dućane

Booking.com

Baš dućani

 

Najnoviji dućani

Najbolje ocjenjeni dućani

Dućani sa najviše recenzija

Popularni dućani