Baščaršija

Careva džamija je jedna od prvih džamija izgrađenih u Bosni i Hercegovini, te prva u Sarajevu. Izgrađena je 1462.godine, anjenu izgradnju je finansirao i omogućio osnivač grada Sarajeva Isa-beg Ishaković. Međutim, ova džamija je izgorila 1480. godine, kada  je despot Vuk Grgurević provalio sa vojskom iz  Jajca i popalio Sarajevo. Na istom mjestu se ponovo gradi džamija (po mišljenju jednih iz temelja, a po mišljenju drugih samo kupola žamije je bila izgorila, tako da je samo ona ponovo građena) i u  današnjem obliku izgrađena je 1566. godine, a  njenu gradnju finansirao je Sulejman Veličanstveni. U to doba glavni arhitekta Carevine bio je mimar Sinan, a smatra se da je gradnju ove džamije realizovao jedan od njegovih učenika ili saradnika. To je centralni tip džamije sa trostranim trijemom. Pošto je džamija u  doba molitve (naročito petkom) morala primiti veliki broj vjernika, stavljeni su trijemovi sa sve tri strane, s tim što su dva pobočna 1847. godine zazidana i pretvorena u tetime (pobočne prostorije). Prvobitna centralna kupola džamije je imala oblik eliptičnog presijeka, ali nakon obnove poslije požara kupola je izgrađena u obliku polukruga u presijeku, tipično za klasični period osmanske arhitekture. Tokom konzervatorskih radova krajem prošlog vijeka (1980. ili 1990.) otkrivena su i parcijalno restauirana četiri sloja zidne dekoracije i to iz 16,18. i početka 19. vijeka.Osmokutna munara, čije je šerefe pokriveno stalaktitima, predstavlja jednu od najljepših starih munara u Bosni i Hercegovini. Vrijedni nadgrobni spomenici, nastali u razdoblju od 15. do 19. vijeka, nalaze se u groblju iza džamije. Za nekoliko arhaičnih nišana iza mihraba pretpostavlja se da označavaju grob osnivača Sarajeva Isa-bega Ishakovića. Godine 1912. arhitekta Karl Paržik je, poštujući modul, a oristeći elemente koji su viđani u izgradnji bosanskih kuća, projektovao gradu Ulema Medžlisa i uspješno je ukomponovao u cjelinu sa  Carevom džamijom.

Adresa:  Obala Isa-bega Ishakovića, Sarajevo, 71000, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 532-144

 
 
Petak, 31 Mart 2017 15:31

Careva džamija

Autor

Sarajevska sahat-kula je jedna od najviših, a zbog svoje vitkosti, jedna i od najljepših u Bosni i Hercegovini. Sagrađena je u 17. vijeku, a obnavljana je poslije požara 1697. godine, kao i 1762. Poslije austro-ugarske okupacije dograđene su gornje zone objekta, a sahat su donijeli sarajevski trgovci iz Londona. Graditelj kule je Gazi Husref-beg. Kula i danas pokazuje vrijeme „a la turca“.

Adresa: Mudželiti Veliki, Sarajevo, 71000, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 62 626 626

 
 
Petak, 31 Mart 2017 15:35

Sahat-kula

Autor

Saborna crkva u Sarajevu jedan je od  najvećih pravoslavnih hramova na Balkanu. Crkva se nalazi u samom centru grada, pored Ekonomskog fakulteta, s desne strane rijeke Miljacke. Prije rata, u njoj je bilo sjedište Mitropolije Dabrobosanske. Odluka o njenoj izgradnji donijeta je na  početku 1859. godine, a sama gradnja  započeta je 1863. i trajala je 11 godina. Radovi su završeni 1. maja 1974. godine. Osvećenje završene crkve izvršio je  mitropolit dabrobosanski Pajsije godine 1972. Dozvolu za izgradnju crkve izdao je sultan Abdul Aziz da bi ublažio kritike iz  Evrope zbog vjerske netrpeljivosti. Sama crkva je izgrađena od dobrovoljnih  priloga građana Sarajeva i okolnih mjesta, kao i dubrovačkih, beogradskih, trstanskih i bečkih trgovaca. Postoji zapis da je i sam Sultan bio jedan od onih koji su dali svoj prilog. Današnji izgled crkve malo se razlikuje od prvobitnog. Saborna crkva je građena od kamena. U osnovi je trobrodna bazilka kombinovana sa upisanim krstom i ima pet kupola. Crkva je duga 37 m , široka 22.5 m.Visina zidova je 15.5 m, srednje kupole 34 m, a malih 20 m.Prvobitno je bila prekrivena olovnim krovom, ali su u vrijeme Prvog svjetskog rata Austrijanci skinuli olovo, uključujući zvona i pokrili crkvu limom. Nakon toga je 1921. godine izvršena prva rekonstrukcija. Tada je u crkvu uvedena električna energija i tadasu postavljena nova zvona težine 2.800 kg, 1.600 kg i 750 kg, te bakarni krov. Urađena je i unutrašnja adaptacija objekta. 1873. arhimandrit Sava Kostanović je iz Rusije donio ikone za ikonostas i one se i danas nalaze u crkvi. Oltar, kao i prostor ispred njega, uzdignut je u odnosu na ostatak crkve za tri stepenika.Uz zidove crkve nalaze se drvene stolice. Na oltaru se nalaze tri kubeta, a u ostatku crkve su još pet  većih. Uz desni stub smješten je pozlaćeni tron za mitropolita. Unutrašnji zidovi ukrašeni su je ornamentalnom slikanom dekoracijom. Lukovi, svodovi i apsida crkve takođe su ukrašeni ornamentikom.U toku ratnih dejstava crkva nije oštećena. Međutim, zbog godina koje su prošle, vanjska rekonstrukcija je, ipak, nakon rata obavljena i to donacijom Grčke Republike. Također, u godinama poslije rata, srska pravoslavna crkva pokušava da vrati u posjed zgradu Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, prostor koji je prije pripadao Sabornoj crkvi. Spor je još uvijek u toku.

Adresa: Zelenih beretki 1, Sarajevo, 71000, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 269-261

Petak, 31 Mart 2017 15:49

Saborna crkva

Autor

Pretraži dućane

Baš dućani

Booking.comNajnoviji dućani

Najbolje ocjenjeni dućani

Dućani sa najviše recenzija

Popularni dućani