Baščaršija

Gazi Husref-begova Medresa je najstarija odgojno-obrazovna institucija u Bosni i Hercegovini, i jedna od rijetkih u svijetu, koja u kontinuitetu radi oko 470 godina. Osnovana je 26. redžeba 943. godine po Hidžri (8. januara 1537. godine po gregorijanskom kalendaru). Njen osnivač je unuk turskog sultana Bajazida II, najznamenitiji namjesnik i dobrotvor Bosne, Gazi Husref-beg, čija vakufnama čini trajnu organizacijsku i programsku osnovu rada ove škole. Zahvaljujući vakifovoj mudroj i dalekovidoj oporuci iz navedene vakufname da se u školi, pored  duhovnih i tradicionalnih znanosti, izučava "i drugo što bude potrebno s obzirom a običaj i mjesto",Gazi Husref-begova Medresa je cijelo vrijeme svoga postojanja bila u punom znanstveno-pedagoškom dosluhu s prilikama i vremenom u kojem je djelovala. Gazi Husref-begovu Medresu završilo je više hiljada bošnjačkih alima, imama, hatiba, muallima, muftija, hafiza, ali i renomiranih filozofa, umjetnika i znanstvenika.Gazi Husref-begova Medresa danas djeluje kao srednja stručna škola. Školovanje traje četiri godine. Nastava se izvodi na bosanskom jeziku, po Nastavnom planu i programu koji donosi Rijaset Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, a odobrava Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo. Svršenici Gazi Husref-begove Medrese mogu nastaviti školovanje na bilo kojem fakultetu u Bosni i Hercegovinii na mnogim fakultetima u inozemstvu, posebno u islamkom svijetu. Medresa je škola internatskog tipa i, u pravilu,svi redovni učenici stanuju u internatuTo njezinim učenicima i učenicama, pored redovne nastave, omogućava raznovrsne vannastavne aktivnosti kroz različite sekcije, klubove i kružoke. Posebno su se na tom planu afirmirali horska sekcija, koja ima desetak snimljenih audio i videokaseta ilahija i kasida, te list Zemzem koji kontinuiranoizlazi od 1968. godine. Gazi Husref-begova Medresa djeluje kao jedinstvena škola, sa muškim i ženskim odjeljenjima.

Adresa: Sarači, Sarajevo, 71000, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 534 888

Petak, 31 Mart 2017 15:33

Gazi Husrev begova medresa

Autor

Saborna crkva u Sarajevu jedan je od  najvećih pravoslavnih hramova na Balkanu. Crkva se nalazi u samom centru grada, pored Ekonomskog fakulteta, s desne strane rijeke Miljacke. Prije rata, u njoj je bilo sjedište Mitropolije Dabrobosanske. Odluka o njenoj izgradnji donijeta je na  početku 1859. godine, a sama gradnja  započeta je 1863. i trajala je 11 godina. Radovi su završeni 1. maja 1974. godine. Osvećenje završene crkve izvršio je  mitropolit dabrobosanski Pajsije godine 1972. Dozvolu za izgradnju crkve izdao je sultan Abdul Aziz da bi ublažio kritike iz  Evrope zbog vjerske netrpeljivosti. Sama crkva je izgrađena od dobrovoljnih  priloga građana Sarajeva i okolnih mjesta, kao i dubrovačkih, beogradskih, trstanskih i bečkih trgovaca. Postoji zapis da je i sam Sultan bio jedan od onih koji su dali svoj prilog. Današnji izgled crkve malo se razlikuje od prvobitnog. Saborna crkva je građena od kamena. U osnovi je trobrodna bazilka kombinovana sa upisanim krstom i ima pet kupola. Crkva je duga 37 m , široka 22.5 m.Visina zidova je 15.5 m, srednje kupole 34 m, a malih 20 m.Prvobitno je bila prekrivena olovnim krovom, ali su u vrijeme Prvog svjetskog rata Austrijanci skinuli olovo, uključujući zvona i pokrili crkvu limom. Nakon toga je 1921. godine izvršena prva rekonstrukcija. Tada je u crkvu uvedena električna energija i tadasu postavljena nova zvona težine 2.800 kg, 1.600 kg i 750 kg, te bakarni krov. Urađena je i unutrašnja adaptacija objekta. 1873. arhimandrit Sava Kostanović je iz Rusije donio ikone za ikonostas i one se i danas nalaze u crkvi. Oltar, kao i prostor ispred njega, uzdignut je u odnosu na ostatak crkve za tri stepenika.Uz zidove crkve nalaze se drvene stolice. Na oltaru se nalaze tri kubeta, a u ostatku crkve su još pet  većih. Uz desni stub smješten je pozlaćeni tron za mitropolita. Unutrašnji zidovi ukrašeni su je ornamentalnom slikanom dekoracijom. Lukovi, svodovi i apsida crkve takođe su ukrašeni ornamentikom.U toku ratnih dejstava crkva nije oštećena. Međutim, zbog godina koje su prošle, vanjska rekonstrukcija je, ipak, nakon rata obavljena i to donacijom Grčke Republike. Također, u godinama poslije rata, srska pravoslavna crkva pokušava da vrati u posjed zgradu Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, prostor koji je prije pripadao Sabornoj crkvi. Spor je još uvijek u toku.

Adresa: Zelenih beretki 1, Sarajevo, 71000, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 269-261

Petak, 31 Mart 2017 15:49

Saborna crkva

Autor

Projekat za izgradnju Katedrale uradio je Josip Vancaš, kombinujući elemente romanike i gotike, te je tako stvorio sintezu po kojoj se ovaj objekat izdvaja od ostalih te vrste. Po tom projektu urađen je i dio enterijera. Izgradnja objekta je započela 1884. godine, a 1889. godine objekat je završen i predat na upotrebu sarajevskoj gradskoj  općini. Svojim izgledom je slična katedrali Notre Dame u Dijonu. Katedrala ima tri kule, a srednja završava polukružnom elipsom. Crkvena rozeta je na ulaznoj fasadi iznad bogato dekorisanog ulaza, koji je obogaćen sa precizno obojenim staklenim prozorom. Bečki skulptor A. Hausman je napravio kipove koji stoje na ulaznoj fasadi. Potpore Svete Triniti je napravio zagrebački skulptor Dragan Morak, a rezbario Ivan Novotni u portalskoj zabati.  a sada je napravljena od dva tipa kamena: žutog čvrstog kamena i crvenkastog krečnog kamena. Obojeni stakleni prozori su napravljeni po dizajnu arhitekta Pl.Vancaša u Insbruku i  Beču. Katedralu je orginalno dekorisao bojom Josip Volini i Ivan Betiz, kao i Aleksandar  Maksmilian Sajc i njegov sin Ludovic koji je radio farbanje u Štrosmajrovoj katedrali u Đakovu 1875. Ludovic Sajc je oslikao osam cilindričnih portreta sa prsima crkvenih učitelja,koji su ujedno i najpreciznije oslikani dijelovi ove crkve.Statue je modelirao Dragan Morak, a rezbario Ivan Novotoni. Portret nadbiskupa Stadlera, koji se nalazi iznad njegovog groba, djeloje Marina Studina. Za vrijeme rekonstrukcije katedrale 1929. godine drugi sloj ukrašavanja radile su slikarske firme iz Stutgarda. Ovaj sloj, baš kao i dijelovi orginalnihcrteža, su uklonjeni za vrijeme rekonstrukcije crkve u periodu od 1987. do 1989, kada je slikar Ante Martinović napravio kopije velikog zida rađenog u uljanoj tehnici u razmjeri 1:1 i fiksirao ga na vrh oštećenog orginala.Na ulaznoj strani katedrale se nalaze dva tornja-jedan sa zvonom i drugi sa pet manjih zvona. Katedrala može primiti 1200 ljudi.

Adresa: Trg Fra Grge Martića 2, Sarajevo, 71000, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 210-281

Petak, 31 Mart 2017 15:47

Sarajevska katedrala

Autor

Begova džamija, također znana i kao Gazi Husref-begova džamija, izgrađena je 1530. godine u Sarajevu. Smatra se jednom od ajvažnijih džamija u Bosni i Hercegovini, ali i na Balkanu. Džamiju je sagradio arhitekta Ajem Esir, ali pod patronažom Gazi Husref-bega. žamija je četvrtastog oblika, a kupola je visoka 26 m. U kompleksu džamije se nalazi šadrvan, sahat-kula, kamena ograda, te nekoliko turbeta.Nedaleko od džamije je i medresa koja se, također, smatra dijelom tog kompleksa. U 16. stoljeću, kad je izgrađena, Begova žamija je redstavljala objekat od izuzetne važnosti za budući urbani razvoj Sarajeva.

Adresa: Sarači, Sarajevo
Telefon: +387 33 532-144

 
 

Petak, 31 Mart 2017 15:20

Gazi Husrev-begova džamija

Autor

Pretraži dućane

Baš dućani

Booking.comNajnoviji dućani

Najbolje ocjenjeni dućani

Dućani sa najviše recenzija

Popularni dućani